Biologiczne oczyszczalnie ścieków starogard

Biologiczne oczyszczalnie ścieków

Biologiczne oczyszczalnie ścieków są to bez wątpienia oczyszczalnie ekologiczne, niezawodne oraz nietrudne w obsłudze. Jest istotna sprzeczność pomiędzy biologiczną oczyszczalnią ścieków, a tradycyjną oczyszczalnią, to znaczy drenażową. W przypadku biologicznej oczyszczalni ścieków całkowity proces odbywa się w obszarze urządzenia. Tymczasem w przypadku oczyszczalni drenażowej oprócz osadnika, konieczna jest cała infrastruktura drenażowa. 
Wobec tego, biologiczne oczyszczalnie ścieków są o wiele bardziej wydajne. Oczyszczoną w ten sposób wodę da się później dalej zużytkować w szczególności do nawadniania trawników, można doprowadzić ją do wód powierzchniowych, rowów melioracyjnych, potoków, rzek albo bezpośrednio do gruntu przy pomocy normalnej studni chłonnej.
Biologiczne oczyszczalnie ścieków to oczyszczalnie hybrydowe, które jednoczą w sobie dwie metody oczyszczania, zarówno metodę tlenową, jak i beztlenową. W wypadku biologicznej oczyszczalni ścieków używa się osad czynny i tak zwane złoże biologiczne. W szczególności to drugie rozwiązanie przynosi większą liczbę bakterii, o wiele większą przepustowość dobową a także wielką odporność na nierównomierność dopływu ścieków, przerwy w dostawie prądu jak i pauzy w używaniu.
Zbiorniki biologicznej oczyszczalni ścieków są w szczególności utworzone z bardzo wytrzymałego polietylenu oraz mają kształt przypominający budowę granatu. Jest to o tyle znaczące, że zapewnia trwałość konstrukcji we praktycznie każdych warunkach gruntowych bez nieodzowności zastosowania betonu bądź niezbędności kotwiczenia.
Biologiczne oczyszczalnie ścieków to konstrukcje proste i przemyślane, co powoduje a w dodatku umożliwia długotrwałą oraz bezawaryjną pracę. Przede wszystkim taką oczyszczalnię da się wykorzystywać w celach gospodarczych. 
Biologiczna oczyszczalnia ścieków zaprząta stosunkowo niewielką nawierzchnię, może być stosowana w kłopotliwych warunkach gruntowo – wodnych.
Biologiczne oczyszczalnie ścieków to urządzenia, w których wykorzystuje się procesy grawitacyjnego osiadania zabrudzeń.
Z powodu rozkładu substancji organicznych przez mikroorganizmy tj. bakterie i pierwotniaki zyskuje się oczyszczoną wodę pościekową.
Biologiczne oczyszczalnie ścieków to wydatek rzędu kilkunastu tysięcy złotych, jednakże dają nam spokój na wiele lat. Jest to ustępstwo pomiędzy wygodą, prostotą i szybkością, a ekologią. Należy pamiętać, że żeby urządzenie efektywnie działało trzeba, co najmniej raz w roku je serwisować.


Możliwość komentowania jest wyłączona.