Zawory oława

Zawory

Zawór jest urządzeniem, które ma na celu zatykanie otworów i wylotów. Dostraja on przepływ płynów poprzez przewody. Odróżniane są dwa fundamentalne typy zaworów, to jest: kulowy i tłokowy.
       W zaworze kulowym zlokalizowana jest kula z przelotem. W tym wypadku, przekręcenie kurka otwiera bądź zamyka zawór. Dzieje się to na skutek zmianom ustawień osi przelotu względem korpusu. W przypadku zaworu tłokowego, przekręcanie kurka oddziałuje na wsuwanie bądź wysuwanie tłoka, który kończy przepływ.
        Zawory w zależności od ich poświęcenia dzielone są następująco na: regulacyjne, zamykające, rozdzielcze, bezpieczeństwa i zwrotne. Każdy zostanie poniżej treściwie określony. Regulacyjne służą do dławienia, jako zawory przelewowe zajmują się odprowadzaniem nadmiaru cieczy. Zawór regulacyjny wstrzymuje pętlę regulacyjną, przykładowo regulator PID.
       Zawory zamykające sprawują się w przypadku krańcowych położeń zawieradła, czyli przy otwarciu czy też zamknięciu otworu przepływającego. W zależności od typu zaworu, zlokalizowane są w nim: bolec, kulki, pierścień dociskowy, tuleja uszczelniająca. Rozdzielcze przydają się w wypadku przemiany drogi przepływającego czynnika. Mają one wykorzystanie w rozgałęzieniach przewodów.
         Zawory bezpieczeństwa znamionują się tym, iż otwierają się one samoczynnie w sytuacji, gdy ciśnienie pary (gazu) przewyższy dopuszczalną regułę. Zapobiega to eksplozji zasobnika, rurociągu lub kotła.
         Zawory zwrotne wykorzystywane są do zapewnienia przepływu płynu tylko w jednym kierunku. Dzielone są one na takie, które mają obciążenie czy też go nie mają.
         W zależności od rodzaju ruchu zawieradła oraz od rodzaju przemiany przekroju otworu przepływowego zawory dzielone są następująco na: przykrywające, wzniosowe, klapy, membranowe, zasłaniające, zasuwowe, kurkowe, motylkowe oraz iglicowe. Niżej zostaną scharakteryzowane poniektóre z wymienionych. Przykrywające cechują się tym, że zawieradło przesuwa się w kierunku prostopadłym do powierzchni uszczelniającej gniazda. Zawory zasuwowe mają wykorzystanie w przewodach, które posiadają większe średnice. Znamionują się przepływem prostoliniowym. Zawory motylkowe są fragmentem gaźnika, a w silnikach z wtryskiem paliwa są autonomicznym modułem. Zawór ten napotykany jest także pod inną nazwą, a mianowicie jako przepustnica.


Możliwość komentowania jest wyłączona.