Cegła klinkierowa zawadzkie

Zalety cegły klinkierowej

W sferze budownictwa jedną z najbardziej znaczących form surowców jest powszechnie znana, pełna rozmaitych cech zużytkowania cegła klinkierowa. To towar bardzo wymagający, jeżeli rozchodzi się o jego dalsze wykorzystanie i równie ciężki do otrzymania w ramach procesu wytwórczego. Jeśli cegła ma być należycie spożytkowana, zgodnie z jej przeznaczeniem, bezwarunkowo musi dotrzeć w ręce znawcy z wieloletnim należytym stażem w sferze budownictwa. 
Zestawiając klasyczną cegłę klinkierową z różnorodnymi innymi typami przystępnych na naszym rynku materiałów, warto wspomnieć, że odznacza się ona szeregiem rozlicznych walorów technicznych. Co więcej, to produkt nadzwyczaj ładny. Etymologicznie klinkier pochodzi natomiast zapewne od słowa holenderskiego klingen, które z kolei w dosłownym przetłumaczeniu rozumie się jako „dzwonić”. Jaki to ma natomiast związek z opisywaną tutaj cegłą? Otóż jak się okazuje, cegła klinkierowa cechuje się swoistym dźwiękiem- trochę metalicznym. Zweryfikować to można, wykonując zwykły eksperyment polegający na delikatnym zastukaniu dwiema cegłami, jedną o drugą. 
Niestety, brak porządnej wiedzy na temat znaków specyficznych tradycyjnych cegieł klinkierowych sprawia, że nazwą tego typu produktu określa się wszystkie cegły. Nie jest to jednakże właściwe, albowiem klinkierówki tu omawiane charakteryzują się stosownymi cechami. Po pierwsze, muszą mieć właściwą nasiąkliwość, jaka przeważnie jest mniejsza aniżeli sześc procent, bądź ewentualnie równa sześciu procentom. W przypadku niemieckich przedsiębiorstw specjalizujących się w fabrykacji cegieł klinkierowych, dopuszczalna jest norma siedmiu procent nasiąkliwości. Po drugie, prawdziwa cegła klinkierowa tworzona jest w ramach procesu wypału gliny. Po trzecie, to rzetelny produkt mrozoodporny oraz niezwykle hartowny. Ową solidność rozumie się natomiast jako wytrzymałość na ściskanie przekraczającą standard 30 MPa. Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów uniemożliwia nazwanie danego produktu budowlanego cegłą klinkierową
W obszarze omawianych cegieł wyróżnia się wielorakie formaty, z czego w naszym kraju za powszechnie uznawany jest wariant RF 250 x 120 x 65 mm. W obszarze tego rozmiaru wyznacza się natomiast trzy podkategorie cegieł klinkierowych- perforowane, szczelinowe, pełne. Te pierwsze bezbłędnie sprawdzają się przy wznoszeniu konstrukcji naziemnych, te drugie są idealne do obudowywania kominów prefabrykowanych, z kolei te trzecie to prawdziwy strzał w dziesiątkę, jeśli rozchodzi się o prowadzenie prac budowlanych w bardziej znojnych warunkach pogodowych- przykładowo tworzenie kanalizacji, studni, przepustów.


Możliwość komentowania jest wyłączona.